Parengtos mokomosios medžiagos šaltinis – leidinys Hernan J. Pereda CPCR,  Biblijos panorama: Dievo tautos išganymo istorija. Taip pat ji išplės ir papildys mažųjų  panoramų –  jaunimui ir vaikams panaudojimą. Nuoroda į PVKC YouTube kanalą: 

Filmukų temos:

Apie Jėzų Senajame Testamente; įvadas į Senąjį Testamentą; tikėjimo protėviai Abraomas, Izaokas ir Jokūbas; Juozapo istorija; Išėjimas iš Egipto; Mozės sąsajos su Kristumi; Dievo įsakymai; Kaip buvo sukurta Biblija?; Psalmės; Teisėjai; Izraelio karaliai; Pranašai; Tremtis; Pradžios knyga; Sukūrimas; Apibendrinta panorama.

Dalintis: