2010 m.

Tai labiausiai gerbiama relikvija pasaulyje. Turino Drobulė yra audinys, į kurį, kaip manoma, buvo suvyniotas Jėzaus kūnas po nukryžiavimo. Dabar italų ekspertė iš Vatikano slaptųjų archyvų teigia galinti įrodyti, jog drobulėje yra Jėzaus mirties liudijimas.

Šie žodžiai nurodo į mirtį asmens, vadinamo Jėzumi Nazariečiu, kurio vardą randame keturiose Evangelijose.

1978 m. ekspertų grupė rado keletą raidžių aplink drobulėje atsispaudusį veidą. Barbara Frale dabar juos iššifravo. Šie nepilni žodžiai parašyti trimis kalbomis: graikų, lotynų ir aramėjų. Kad suprastų, ką jie reiškia, Barbara Frale studijavo 30-tųjų metų Palestinos romėnų teisę. Žmogaus, nuteisto mirties bausmei, kūnas galėjo būti grąžintas šeimai tik po metų. Iki tol jis būdavo saugomas Jeruzalės teismo prižiūrimame bendrame kape. Po vienerių metų kūnas galėdavo būti grąžintas šeimai, kad būtų palaidotas šeimos kape.

Juozapas iš Arimatėjos ir Nikodemas paprašė valdytojo Poncijaus Piloto, kad Jėzaus Kristaus kūną būtų galima laidoti ne bendrame, o Juozapo iš Arimatėjos šeimos kape. Jiems vis tik reikėjo pažymėti kūną, nes kiti Juozapo iš Arimatėjos šeimos nariai galėjo būti jame palaidoti. Kūnas negalėjo ten ilgai likti. Po 12 mėnesių jis turėjo būti grąžintas giminėms.

Taigi kai kūnas būdavo įvyniotas į drobulę, papiruso juostelės su didelėmis raidėmis būdavo uždedamos ant galvos, taip pažymint mirusio asmens tapatybę. Jose būdavo nurodomi mirusio asmens vardas, mirties data ir nuosprendžio priežastis, o taip pat data, kada kūnas galėjo būti grąžintas atitinkamai šeimai.

Šie duomenys atitinka Evangelijas. Pasak ekspertų, šios papiruso juostelės išbuvo priklijuotos prie drobulės šimtmečius ir po įvairių cheminių reakcijų kai kurios rašalo žymės atsispaudė audinyje. Rašalas, naudotas rašymui, turėjo tam tikrų metalų, dėl kurių įvyko cheminė reakcija su audinio celiulioze ir drobulės atvaizdu.

Barbara Frale norėdama įrodyti savo hipotezę, kreipėsi į paleografų grupę. Nežinodami, iš kur paimtos šios raidės, jie patvirtino, jog jos buvo užrašytos pirmajame amžiuje, Jėzaus gyvenimo laikmečiu.

Taip išspręsta dar viena Šventosios Drobulės paslaptis!

Dalintis: