Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis su pranciškonų vienuoliu br. Gediminu Numgaudžiu apie Dievo Žodžio – Šventojo Rašto – svarbą, jo skaitymo ypatumus bei asmenines patirtis, studijuojant Bibliją.

Dalintis: