Apie nuogo kūno šventumą. Kun. Gediminas Numgaudis

Kunigo Gedimino liudijimas apie netyčia pamatytą pornografinį vaizdą ir dvasinę kovą už skaistumą. Neturime bijoti ar niekinti nuogo kūno, bet dėkoti Dievui už tą grožį, kurį Jis sukūrė, ir melstis už tuos žmonės, kurie yra išnaudojami pornografijos versle. “Nesvajok apie mergelę, kad netektų mokėti jai už žalą. 6 Neatiduok širdies kekšėms, kad neprarastumei savo paveldo. 7 Nesidairyk … Tęskite Apie nuogo kūno šventumą. Kun. Gediminas Numgaudis skaitymą