Pranašystės, kitos kalbos, išgydymai, stebuklai… Dvasinių dovanų klausimas krikščionybėje šiandien gyvas kaip niekada, tiek kurstydamas tikinčiųjų diskusijas, tiek veikdmas tikėjimo praktiką. Protestantų / evangelikų ratuose požiūris į dvasines dovanas dažnai skiriamas į dvi stovyklas: priimančių konkrečių dvasinių dovanų veikimą šiomis dienomis ir vertinančių jį, kaip reikalingą (sekmininkai, charizmatai ir kt.) ir manančių, jog jos buvo skirtos tik tam konkrečiam laikui (NT kanono formavimosi), tačiau šiandien jau nebedovanojamų mums, kaip atskiriems krikščionims (evangelikai reformatai, liuteronai ir kt.). Žinoma, be šių dviejų išgrynintų požiūrių egzistuoja ir kiti (tarpiniai), tačiau šios apologetika.lt laidos metu susitikome pakalbėti būtent apie labiau išreikštas pozicijas ir priežastis joms pagrįsti.

Pokalbyje dalyvavo Rimantas Kupstys (Sekmininkų sąjungos vyskupas, pastorius) bei Vaidotas Ickys (Evangelikų raformatų bažnyčios lektorius). Moderavo Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Dalintis: