Išrinktieji #S1E8: Aš Esu Tas

Jėzus ir Jo mokiniai baigia pasiruošimą ir išvyksta iš Kafarnaumo į Samariją. Prie Jokūbo šulinio Jėzus susitinka su kenčiančia moterimi…

Atverti įrašą Išrinktieji #S1E8: Aš Esu Tas