1952 m.

Warner Bros


Subtitrai: atsisiųsti
Autorinės teisės: Naudojame įskiepį, kuris, Jums paleidus filmą, jį transliuoja iš nurodyto Youtube arba Vimeo šaltinio ir automatiškai uždeda ant jo lietuviškus subtitrus. Šio filmo nekopijuojame, netalpiname savo svetainėje ir jo niekaip nemodifikuojame.


1917 m. gegužės 13 d. trys maži vaikai – Pranciškus, Jacinta ir Liucija – regėjo Dievo Motiną netoli Fatimos. Mergelė Marija pranašavo karo pabaigą ir tai, kad įvyks kitas, baisesnis karas, jei žmonės nepasitaisys. Ji taip pat sakė, kad Jėzus nori įsteigti žemėje pamaldumą jos Nekalčiausiajai Širdžiai. Tai bus priemonė išgelbėti nusidėjėliams nuo pragaro. Marija taip pat prašė paaukoti Rusiją jos Nekalčiausiajai Širdžiai, nes Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį ir daugelis žmonių kentės, tikintieji bus persekiojami.

Matėme, jog taip ir įvyko. Galiausiai Mergelė Marija prižadėjo, kad Jos Nekalčiausioji Širdis triumfuos, o per ją ir Dievas triumfuos. Ji prašė visų kasdien melstis rožinį už taiką pasaulyje ir aukoti savo skausmus už nusidėjėlių, piktžodžiaujančių Jėzui, atsivertimą, kad jie nepatektų į pragarą.

Dalintis: