1960 m.

Taigi bet kas, kas sujaukia tvarką, kas suardo vienybę, kas gadina, tai ir yra vadinama velniškumu. Šiuo metu pastebimas velniškumo apraiškų padidėjimas. Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į kivirčus Bažnyčioje, kivirčus religinėse bendruomenėse, kivirčus tarp pasauliečių, nepaisančių Bažnyčios. Kivirčus tarp dvasininkų – visa tai yra velniškos, mus supančios dvasios pasireiškimai. Šis psichiatras analizuoja būdus, kuriais veikia nelabumas ir jis pamini tris iš jų. Pirma – tai nuogybės pamėgimas, antra – prievarta, agresyvumas, trečia – susidvejinę asmenybės, nerandančios vidinės ramybės, susiskaldęs protas.

Daugiau šio pamokslo ištraukų:

Petrui būtų patikę turėti dieviškąjį Kristų, bet jis nenorėjo priimti jo kenčiančio ir kai tik mūsų Viešpats pasakė, kad jis bus auka už mūsų nuodėmes, apie kurias aš pasakojau per paskutinį susitikimą, kai tik mūsų Viešpats tai pasakė, Petras paprieštaravo, kad taip jokiu būdu negali nutikti. Jei mes nenorime tokio Kristaus, tada jis tars – „Eik šalin nuo manęs!“ „Tu nevesi manęs, aš vedu tave, Šėtone!“ Šėtone! Įsivaizduokite – pats Petras yra Šėtonas. Dabar pamąstykite apie tai: kas galėtų pagalvoti, kad per pusantros minutės galėtų tapti Šėtonu? Kodėl mūsų Viešpats pavadino jį Šėtonu? Ką gi, grįžkime prie mūsų Viešpaties viešo gyvenimo pradžios, dar kartą pažiūrėkime į tris gundymus, kuriais Šėtonas bandė palaužti mūsų Viešpatį ir iš tos diskusijos pamatysime, kad Šėtono ar velniškumo esmė yra neapykanta Kristaus kryžiui.

Pirmiausia – kaip elgiasi mūsų Viešpats prieš pat mums padarant nuodėmę. Kai mes pasirengiame daryti nuodėmę, jis, rodosi sako: „Nedaryk to!“. Jis pasirodo kaip Viešpats ant kryžiaus, jis stabdo. Jis sako – „Mano kūnas buvo nukryžiuotas, tavo taip pat bus nukryžiuotas. Neik šiuo keliu!“ Ir štai jis stovi prieš mus. O! Mums neleista daryti visko, ko norime. Čia yra Kristus. Bet kaip prieš mums nusidedant elgiasi Šėtonas? Ei, nebūk kvailas! Mes nebetikime šiais kvailais dalykais! Laikai pasikeitė! Ar tu vis dar nepraradusi nekaltybės? Ta prasme, tu ką, niekada nerūkei marihuanos? Visi tai daro! Nekreipk dėmesio į tuos daktarus, kurie sako, kad tai pažeis tavo smegenų ląsteles! Tu turi gyventi, turi būti savimi! Tu dar nesvetimavai? Šiais laikais visi tai daro! Griežta moralė buvo visai nieko prieš kokius 100 ar 500 metų, bet čia – naujas pasaulis. Aš turiu būti savimi, aš turiu būti laisvas! Taip kalba velnias. Jis yra mūsų pusėje. Prieš mums nusidedant atrodo, kad Kristus yra mūsų kaltintojas, o velnias – mūsų gynėjas.

Dalintis: