Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Erodas uždaro Joną Krikštytoją į kalėjimą. Pas jį ateina pasiuntiniai ir pasakoja, kaip Jėzus prikėlė našlės sūnų iš numirusių. Tuomet Jonas siunčia juos pas Jėzus paklausti, ar Jis yra Mesijas, ar jiems laukti kito?
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip Jonas atsiliepia, išgirdęs apie Jėzaus stebuklą?
2. Ką Jėzus sako pasiuntiniams?
3. Kaip, pasiremdami Jėzaus žodžiais, mes galime žinoti, kad Jis yra mūsų Išgelbėtojas?

Dalintis: