Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius”. (Lk 11, 1)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl mokinys prašo Jėzaus išmokyti melstis?
2. Kokias temas apima Jėzaus malda?
3. Kokių dalykų tu meldi?

Dalintis: