Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?!.” (Lk 11, 9-11)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ko Jėzus moko mus daryti, kai mums ko nors reikia?
2. Ar Dievas duos, ko prašome? Ką galime pamatyti gyvenime, kas mus užtikrintų tuo?
3. Kaip gali auginti savo tikėjimą Jėzumi?

Dalintis: