Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. (Lk 19, 1-5)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kas ką prakalbina pirmas?
2. Kaip Zachiejus atsiliepia?
3. Kaip mes turėtume atsiliepti į Jėzaus kvietimą?

Dalintis: