Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Mokytojau, mes žinome, kad tu teisingai kalbi ir mokai. Tu nepaisai žmonių laipsnių, bet mokai Dievo kelio, žiūrėdamas teisybės. Pasakyk, ar mums valia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne?“ Matydamas jų klastą, Jėzus tarė jiems: „Parodykite man denarą. Kieno atvaizdas ir įrašas jame?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tada jis tarė: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“. Taip jiems nepavyko žmonių akivaizdoje sugauti jo kalboje.” (Lk 20, 21-26)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ko klausia fariziejai ir kodėl?
2. Kaip Jėzaus atsakymas susijęs su mūsų gyvenimu?
3. Kas mūsų gyvenime priklauso Dievui?

Dalintis: