Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Jėzų saugantys vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Uždengę jam akis, jie klausinėjo: „Pranašauk, kas tave užgavo!“ Ir visaip kitaip įžeidinėjo jį.
Rytui išaušus, susirinko tautos seniūnai, aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai. Jie atsivesdino Jėzų į savo tribunolą ir reikalavo: „Jei tu Mesijas, tai prisipažink mums!“ Jėzus atsiliepė: „Jeigu jums ir pasakysiu, vis tiek manim netikėsite, o jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto Žmogaus Sūnus sėdės Dievo Galybės dešinėje“. (Lk 22, 63-69)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip Jėzus elgiasi su savo kankintojais?
2. Ką Jo reakcija byloja apie Jo paklusnumą?
3. Kokiose situacijose mes buvome neteisingai apkaltinti ir kentėjome kaip Jėzus?

Dalintis: