Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir paprastus žmones, pareiškė: „Jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį žmonių kurstymu. Bet aš, jį apklausęs jūsų akyse, neradau nė vienos jam primetamos kaltės; <...> Tačiau jie, garsiai šaukdami, vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus, ir jų šauksmai ėjo vis smarkyn. Tada Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai.” (Lk 23, 13-14.23-25)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip elgiasi Pilotas ir kodėl?
2. Kaip Jėzus elgiasi šioje situacijoje?
3. Kada elgiausi kaip Pilotas, ypač priimdamas sprendimus?

Dalintis: