Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Grįžęs į Nazaretą, Jėzus eina į sinagogą. Jo paprašo perskaityti iš Raštų ir paduoda Izaijo knygą. Iš jos Jėzus perskaito 61 skyriaus 1 ir 2 eilutes. Pranašystė kalba apie Gerosios naujienos skelbimą vargdieniams, belaisvių išvadavimą, aklųjų praregėjimą, prislėgtųjų išlaisvinimą ir laiko, kada Viešpats išgelbės savo tautą, paskelbimą.
Baigęs skaityti Jėzus tarė, jog ši pranašystė ką tik išsipildė.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką Jėzus skaito? Ar Jis įvykdo tuos dalykus, kuriuos išvardina?
2. Kodėl žmonės pasipiktina Jėzaus žodžiais?
3. Kada mes pykstame ant Dievo, kai Jis mums kalba tiesą?

Dalintis: