Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Kiekvienas kviečiamas pažinti Jėzų. Tai reiškia atsigręžti į Dievą ir patikėti Jėzui savo gyvenimus, kad jis galėtų mums atleisti nuodėmes ir vesti į šventumą. Galime kalbėti Jėzui maldoje ir išgirsti Jo atsaką Dievo Žodyje. Jis kviečia Juo sekti.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip Jėzus išpildo pranašystes?
2. Ko Jėzus moko?
3. Ar nori būti Jėzaus sekėju? Kodėl?
4. Ką reiškia sekti Jėzumi? Kaip galime tai daryti kasdienybėje?

Dalintis: