Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Jėzus moko iš valties, šalia Genezareto ežero kranto. Jis kalba palyginimais, pasakodamas apie fariziejų ir muitininką, ėjusius į Šventyklą melstis. Šie du vyrai meldžiasi labai skirtingai.
Fariziejus įsitikinęs savo teisumu ir vardija Dievui savo gerąsias savybes. Jis dėkoja Dievui, kad nėra godus, nesąžiningas ar svetimautojas, kaip kiti. Jis ypač paniekina šalia esantį muitininką ir dėkoja Dievui, kad nėra toks, kaip šis. Fariziejus drąsiai giriasi Dievui tuo, ką jis daro: pasninkauja dukart per savaitę ir duoda dešimtinę iš visko, ką įsigyja.
Muitininkas stovi atokiai nuo altoriaus. Nulenkta galva jis mušasi į krūtinę. Vienintelė jo malda: “Dieve, pasigailėk manęs, nusidėjėlio!”.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip fariziejus artinasi prie Dievo? Su kokia malda?
2. Kaip muitininkas ateina pas Dievą? Kokia jo malda?
3. Kas, anot Jėzaus, padaro mus Dievo akyse teisius?

Dalintis: