2015 m.

Klausimai pakartojimui:
*Kas yra kosmologija? (Astronomijos sritis, tirianti Visatą: sandarą, iš kur atsirado, kaip vystėsi ir koks likimas laukia ateityje.)
*Prisiminkite tris kosmologinio argumento dalis (dvi premisas ir išvadą).
*Pabandykite sugalvoti pavyzdžių dalykų, kurie atsirado be priežasties, iš nieko.
*Pateikite pavyzdžių egzistuojančių dalykų, kurie turi priežastį. Įvardykite tas priežastis.
*Ar visata pradėjo egzistuoti, ar ji egzistavo visada?
*Ką jūs žinote apie visatos pradžią?
*Kaip II termodinamikos dėsnis padeda nustatyti, jog visata turi pradžią? (Visatos naudojama energija pamažu senka. Todėl visata negali būti amžina, ji turėjo turėti pradžią ir turės pabaigą)
*Kokios turi būti visatos Pirmosios Priežasties savybės, kad ji galėtų leisti visatai atsirasti? (Ji turi būti anapus laiko, anapus erdvės, nemateriali, be priežasties, neįsivaizduojamai galinga)

Klausimai diskusijai:
*Turime vištą ir kiaušinį. Kas iš jų yra priežastis, o kas – pasekmė? 🙂 (klausimas pralinksminimui, tačiau ir jis turi logišką atsakymą)
*Č. Darvinas teigė, kad visos gyvybės formos išsivystė iš pirminio primityvaus gyvo organizmo. O iš kur atsirado tas pirmasis gyvas organizmas, anot Darvino? (Pats Darvinas rašė, jo jį sukūrė Dievas…)
*Ar mokslininkai anksčiau klydo, aiškindami apie visatos pradžią? (Taip, nes jie tikėjo, kad visata yra amžina ir neturi pradžios)
Kaip manote, ar mokslininkai dažnai klysta ir ar galima jais pasitikėti? Ar jums teko girdėti apie neobjektyvius mokslinius tyrimus? Kas paskatina mokslininkus būti nesąžiningus?
*Kokie Dievo įvaizdžiai jums atrodo primityvūs, o koks Dievas galėtų būti iš tikrųjų? (Galima pateikti keletą Dievo įvaizdžių: Senelis su barzda ant debesėlio; Dievas-Policininkas, kuris registruoja visus žmonių nusižengimus; Teisėjas, kuris nori nubausti visus bloguosius; Beribis visatos Protas; Gyvybės teikėjas ir laiko bei erdvės palaikytojas; Viso grožio šaltinis; Gėrio šaltinis; Dievas – Meilė; Beribė Išmintis…)

Ar visata turi pradžią? Ilgą laiką ateistai sakė, kad materija egzistuoja amžinai, visata tiesiog yra ir viskas. Tačiau neseniai mokslininkai pateikė įrodymų, patvirtinančių Didžiojo Sprogimo teoriją: visata turi tikslią pradžią. Vadinasi, ji turi ir priežastį. Kas yra toji visatos priežastis, didesnė už ją pačią, esanti už erdvės ir laiko ribų, amžina ir tokia neįsivaizduojamai galinga?..

Dalintis: