Arūnas Peškaitis Jėzumi patikėjo protestantiškoje (sekmininkų bendruomenėje), tačiau po kurio laiko, kaip pats sako, grįžo į katalikų Bažnyčią, kurioje buvo krikštytas, nors ir iki pat atsivertimo nebuvo dalyvavęs mišiose. Tiesa, Arūnas ne tik grįžo į katalikybę, tačiau tapo ir kunigu bei pranciškonų vienuoliu. Visiškai atvirkščia Gabrieliaus Lukošiaus istorija. Gabrielius taip pat atsivertė jau suaugęs, tačiau tai įvyko katalikiškoje aplinkoje. Norėdamas būti kuo arčiau Dievo, galiausiai nusprendė stoti į kunigų seminariją. Tačiau, po įvairių patirčių apsisprendė šito sumanymo atsisakyti ir galiausiai ne tik įsitraukė į protestantišką bendruomenę, bet ir tapo pastoriumi. Įdomu tai, kad abiejų pašnekovų istorijos yra persipynusios. Jei įdomu, kviečiu žiūrėti. Pokalbį vedė Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Dalintis: