Palaimintasis Jurgis Matulaitis

2018-02-04

www.lrt.lt

Jurgio Matulaičio asmenybę puikiai apibūdino popiežius Jonas Paulius II, pavadindamas šį Dievo tarną „žmogumi pagal Dievo širdį“.

Dalintis: