SPALIS 2021

  • « Brolystės kelias » : ar skiriu laiko „susitikti, pažinti, suprasti“ kitą, kitokį žmogų?
  • « Pokyčių kūrėjas » : kur aš esu šiame filme minėtuose etapuose: matau, renkuosi, veikiu? Kokius pasirinkimus šiandien jaučiuosi pašauktas daryti, kad būčiau pokyčių iniciatorius?

Viešpatie, duok mums įsiklausyti į Tavo Šventąją Dvasią, kad galėtume matyti, rinktis ir veikti suprasdami, kur yra mūsų prioritetai, ir įsipareigotume iš tiesų keisti mūsų pasaulį. Padaryk, kad būtume jautrūs vargšų ir Tavo Kūrinijos šauksmui, o ypač jaunimui suteik drąsos eiti šiais brolybės ir susitaikymo keliais.

2 Timotiejui 1,7-8

Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią. Todėl nesigėdyk mūsų Viešpaties liudijimo nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui galia Dievo.

Krizių laikotarpiai, tokie kaip Covid 19, sutrikdo mūsų gyvenimą ir kelia abejonių dėl mūsų pasirinkimų ir įsipareigojimų.


„Tai metas svajoti plačiai, permąstyti savo prioritetus (…) ir įsipareigoti kasdieniame gyvenime veikti pagal tai, apie ką svajojome“, – rašo popiežius Pranciškus knygoje „Permainų metas“.

Ši knyga įkvėpė „Changemakers“ festivalio pedagogiką, kuris 2021 m. liepos pabaigoje Budapešte subūrė šimtą jaunų žmonių, norinčių būti permainų dalyviais dėl savo tikėjimo.

Šiam festivaliui pasiruošta Romoje, popiežiaus Pranciškaus ir Chemin Neuf politinės brolystės jaunuolių susitikime. Jį pažymėjo 40 jaunų „brolystės kankinių“ iš Butos, Burundyje, vienybės ir susitaikymo liudijimas.

Kartu su šiais jaunuoliais iš skirtingų šalių ir Bažnyčių klausėmės Šventosios Dvasios, kad suprastume, kaip Evangelija veikia pasaulyje ir kaip ragina mus jai įsipareigoti.

Dalintis: