Jėzus pagydo Petro uošvę ir ligonius, išvaro demonus, pašaukia muitininką Matą sekti paskui jį ir kviečia nusidėjėlius vakarieniauti kartu su juo: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“ (Mk 2,17).
2016 m.
max7.org

Dalintis: