Jėzus #59: įžengimas į Dangų ir didysis pavedimas

Ištrauka iš filmo "Jėzus". „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo…

Atverti įrašą Jėzus #59: įžengimas į Dangų ir didysis pavedimas

Jėzus #58: Prisikėlusiojo pasirodymas apaštalams

Ištrauka iš filmo "Jėzus". „Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio,…

Atverti įrašą Jėzus #58: Prisikėlusiojo pasirodymas apaštalams

Jėzus #51: kareiviai pasidalija Jo drabužius

Ištrauka iš filmo "Jėzus". „Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą.“ (Lk 23, 34) 1979 m. Jesusfilm.org Klausimai diskusijai: 1. Kuo…

Atverti įrašą Jėzus #51: kareiviai pasidalija Jo drabužius