Kaip liudijama Naujajame Testamente ir skelbiama nuo pat krikščionybės pradžios, prieš daugiau nei 2000 metų gyveno toks Jėzus iš Nazareto – jis darė stebuklus, skelbėsi esąs pačiu Dievu ir netgi prisikėlė po savo mirties. Apaštalo Pauliaus teigimu, jei Kristus neprisikėlė, mes esame melagingi Dievo liudytojai, toliau paskendę savo nuodėmese ir labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Tad Velykos – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventė – tikrai nemenkas reikalas.

Ar Jėzaus Prisikėlimas – vien tikėjimo dalykas? Ar įmanoma šį įvykį pagrįsti protu, istoriniais, loginiais ir kitais argumentais? Apie tai kalbasi Simonas Bendžius (bernardinai.lt) ir Laurynas Jacevičius (apologetika.lt).

Dalintis: