2011 11 25
  1. Ką reiškia būti kataliku?
  2. Kaip tikintis žmogus elgiasi savo kasdienybėje?
  3. Pagalvok kas tau yra labai svarbu. Ar kiekvieną dieną skiri tam pakankamai laiko?

Kaip katalikas į šv. Mišias ėjo. Trumpai. Nuotaikingai.

Dalintis: