Jėzui – Agape – ne vien jausmas kuris “užplaukia” ir “nuplaukia”. Tai veiksmas. Apsisprendimas siekti kito gerovės.

Žodis „meilė” yra vienas paviršutiniškiausių žodžių mūsų kalboje, nes juo pirmiausia nusakome žmogui kylančius jausmus. Naujajame Testamente „meilė” siejama su paties Jėzaus elgesiu ir nuostatomis kitų žmonių atžvilgiu. Pasak Jėzaus, tai siekti kitų gerovės nepriklausomai nuo jų atsako.

Dalintis: