Doc. dr. Artūras Lukaševičius kalba apie Jėzaus prisikėlimą netikinčių, ateistų ir istorikų akimis. Tikėjimas ir protas yra ne tiktai suderinami, bet jie yra sąjungininkai.

Dalintis: